Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2013

mortuus-anima
Twoje oczy to już nie moje okno na świat...
Reposted bymojanazawszelovesweetsunni

February 27 2013

mortuus-anima
Jak mam patrzeć w przyszłość, skoro miałaś być moim jutrem?...
mortuus-anima
Myślę, że nie ma gorszego bólu niż świadomość, że to, co kiedyś było, nigdy już nie wróci... Że osoby, z którymi byliśmy blisko i nadal są ważni, traktują nas całkowicie obojętnie...

February 23 2013

mortuus-anima
Nigdy nie warto tęsknić za kimś, co do kogo nie mamy pewności, że spi tej nocy samotnie...

February 21 2013

mortuus-anima
Zajebiste samochody i piękne kobiety... tak... to jest najlepsze połączenie...:)
mortuus-anima
4675 c169 500
mortuus-anima
4666 8a73 500
Reposted bylucasthelocust lucasthelocust
mortuus-anima
4652 256d 500
Reposted bylucasthelocust lucasthelocust
mortuus-anima
4635 29ff 500
Reposted bylucasthelocust lucasthelocust
mortuus-anima
4615 2d45 500
Reposted bymojanazawszedzony
mortuus-anima
4592 aa4e 500
Reposted bymojanazawszedzony
mortuus-anima
4588 2a68 500
Reposted bykhabarakhlucasthelocust
mortuus-anima
4587 20a8 500
Reposted bymojanazawszekhabarakhStarxholeslucasthelocustJohann
mortuus-anima
4585 da30 500
Reposted bykhabarakhlucasthelocust
mortuus-anima
4584 6c83 500
Reposted bykhabarakhlucasthelocust
mortuus-anima
4582 d25e 500
Reposted bykhabarakhStarxholeslucasthelocust
mortuus-anima
4578 0046 500
Reposted bykhabarakhStarxholeslucasthelocustRita86
mortuus-anima
Wciągałem do płuc dym papierosów z taką zawziętością, że mało nie rozerwało by mi klatki piersiowej. Zakręciło mi się w głowie. Czułem, że serce uderza nie w tym rytmie co trzeba... A zresztą... może się nawet kurwa zatrzymać...
Reposted bymojanazawsze mojanazawsze

February 17 2013

mortuus-anima
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viastulpysk stulpysk
mortuus-anima
1085 0054 500
1970 Plymouth Barracuda
Reposted fromautos autos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl